Setkání DUPV v Poděbradech na zámku 8.6. 2013 

Dne 8.6.2013 v 13 hod. pořádá o.s. Dech života v Divadle na zámku v Poděbradech setkání pacientů na DUPV, jejich blízkých, lékařů, sestřiček a všech , kteří se přímo účastní nebo podporují projekt Domácí umělá plicní ventilace. Účast přislíbili prof. MUDr. Karel Cvachovec, doc. MUDr. Jarmila Drábková a další odborníci . Na naší akci uslyšíte odborné přednášky lékařů, dozvíte se mnoho zajímavého o organizaci projektu DUPV, výživě, ošetřovatelské péči. Hlavní důraz však klademe na neformální setkání poskytovatelů péče s pacienty a jejich rodinnými příslušníky. Pro všechny je připraven doprovodný program.

 

Prosíme o potvrzení účasti na naší emailové adrese, dopisem nebo osobně do 31.5.2013.