Téma DUPV v Parlamentu ČRV červnu  byl uspořádán parlamentem ČR a spolkem Dech života seminář na půdě parlamentu za účasti představitelů zdravotního výboru poslanecké sněmovny ČR, představitelů našeho sdružení a dalších odborníků.

Úvodní slovo měl zakladatel Dechu života prof. Cvachovec na téma: DUPV  a budoucnost. Dále navazovaly další přednášky a diskuze včetně účastí některých pacientů a rodinných příslušníků ošetřujících pacienty na DUPV. Tímto bychom všem přítomným pacientům i zástupcům zdravotního výboru a dalším návštěvníkům chtěli poděkovat za zájem o DUPV a jeho další zkvalitňování.