Darované odsávačky od ing.Komárka 

Během měsíce března byly předány dvě odsávačky, které zakoupil a daroval Ing. Komárek.
Odsávačky byly předány pacientům, které si dárce sám vybral.
Tímto bychom chtěli Ing. Komárkovi ještě jednou poděkovat za pomoc pacientům i našemu občanskému sdružení.