O nás

Kdo jsme

Jsme neziskovým občanským sdružením, které pomáhá zdravotně postiženým osobám, které jsou odkázány na domácí umělou plicní ventilaci a jejich blízkým.

Zakladateli sdružení jsou Prof. MUDr. Karel Cvachovec CSc. MBA , předseda výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a další čeští lékaři působící v oboru anesteziologie a intenzivní medicína MUDr. Karel Dlask a MUDr. Vít Lorenc

Komu pomáháme

Zaměřujeme se zejména na pomoc osobám se závažnými dýchacími obtížemi, které jsou odkázány na domácí umělou plicní ventilaci, nebo dýchají s pomocí tracheostomické kanyly

V centru naší pozornosti jsou i rodiny a pečující osoby těchto pacientů

Naše cíle

  • Pomoci při zařazení pacientů do programu DUPV – domácí umělá plicní ventilace a tím jim dát šanci na kvalitnější a plnohodnotnější život v domácím prostředí.
  • Integrovat tyto osoby do společnosti a zvyšovat jejich nezávislost v běžném životě.
  • Psychologicky připravit rodinu a blízké na příchod takto postiženého pacienta do domácí péče.
  • Spolupracovat při styku s orgány státní správy a aktivně napomáhát při odstraňování problémů vzniklých při těchto jednáních
  • Pomáhat při jednání s praktickými lékaři, nemocnicemi a pojišťovnami
  • Zajišťujeme pro pacienty a pečující osoby informační servis 24 hodin denně 7 dní v týdnu
  • Organizuje kulturní a společenské akce
  • Pořádáme odborné semináře

Kam dál?