Co je domácí umělá plicní ventilace?

Možná že víte, že domácí umělá plicní ventilace je metoda, kdy pomocí speciálního přístroje o něco většího než tlustá kniha částečně nebo úplně nahrazujeme spontánní dýchání pacienta a to vše v domácím prostředí.

Ale určitě nevíte, že s domácím ventilátorem je možné…


…jezdit traktorem

…kreslit krásné obrazy
 

 

…a ve volných chvílích být tátovou princeznouVšechny tyto děti a dospělí by vzhledem ke svému onemocnění museli trávit čas v nemocnici. Díky malému přístroji pro umělou plicní ventilaci, péči svých rodičů a blízkých mohou být doma.

Pobyt doma zlepšuje kvalitu jejich života, umožňuje jejich integraci do společnosti a umožňuje jim dělat věci, o kterých by se jim v nemocnici ani nesnilo.

Jejich úžasní rodiče, manželé, manželky, blízcí zvládají 24 hodin denně péči, na které v nemocnici spolupracují týmy profesionálů. Denně čelí problémům spojeným se zajišťováním zdravotnického materiálu, sociální péče, řeší trable s pojišťovnami, domácí ošetřovatelskou službou. Naše sdružení chce stát na jejich straně , pomáhat jim v jejich problémech a být jim oporou.

Kterých pacientů se týká

Ve zkratce lze říci, ža pacienti u kterých došlo k dechovému selhání a nejsou již dále schopní trvale dýchat bez přístroje. Dalším předpokladem je, že jejich zdravotní stav je stabilní, mají motivovanou rodinu a splňují všechny požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR k zařazení do programu Domácí umělá plicní ventilace.

V letech 2001 a 2002 proběhla v 16 evropských zemích dotazníková akce Eurovent survey 2002, která identifikovala více než 21 000 uživatelů DUPV. (http://www.ersj.org.uk/content/25/6/1025.full)

Organizátoři rozdělili pacienty, kteří jsou na DUPV do 3 skupin:

  • Neuromuscular: neuromuskulární onemocnění (svalové dystrofie, SMA, ALS), centrální hypoventilace, úrazy míchy, obrna bráničních nervů
  • Lung: chronická choroba bronchopulmonární, cystická fibrosa, plicní fibrosa, bronchiektazie, bronchopulmonární dysplazie
  • Thorax cage: abnormity hrudního koše, kyfoskolióza, hypoventilace při obezitě, stavy po plicní resekci.

Jak zažádat o ventilátor

Od roku 2003 běží na Ministerstvu zdravotnictví ČR pilotní program Domácí umělá plicní ventilace. Vše podstatné o tomto programu se dočtete na:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/domaci-umela-plicni-ventilace_1617_3.html

Navrhovatelem tohoto způsobu péče je většinou zdravotnické zařízení, ve kterém je pacient hospitalizován. Velmi často je i poskytovatelem a garantem péče. Po splnění všech podmínek a zaslání žádosti na Odbor zdravotní péče MZ ČR se schází Komise pro realizaci DUPV, která návrh zhodnotí a v případě, že je vše v pořádku ,schválí. Následně je oslovena k realizaci DUPV FN Brno, která disponuje ventilátory zakoupenými z dotačních programů. Schválení žádosti ještě automaticky neznamená okamžité přidělení přístroje. Vzhledem omezenému množství ventilátorů a prostředků k jejich zakoupení, může trvat ještě nějaký čas než Vám technici nainstalují přístroj doma.

 Kam dál?