Jak nám pomoci

  • formou finančního daru na účet číslo: 
    2107405322/2700
  • formou pravidelného měsíčního příspěvku na tentýž účet, v obou případech Vám bude vyhotovena darovací smlouva
  • formou věcného daru nebo služby poskytované Vaší organizací
  • NOVĚ NÁS TAKÉ MŮŽETE PODPOŘIT přes službu GIVT.CZ více informací na www.GIVT.cz
DECH Logo.jpg

Jak odečíst dar z daní

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů dle zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb, přičemž fyzické i právnické osoby mohou uplatnit výši daru rozdílně:

  • Fyzické osoby - hodnota darů přesáhne 2% ze základu daně anebo činní alespoň 1.000 Kč, nejvýše lze odečíst 10% ze základu daně. (platí pro podnikatele i osoby v zaměstnaneckém poměru)
  • Právnické osoby - hodnota daru činní alespoň 2.000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně.

Ke stažení