Úvodní slovo Prof. MUDr. Karla Cvachovce CSc. MBA

 
Prof. MUDr. Karel Cvachovec CSc. MBA

Jsme skupina zdravotnických pracovníků, kteří při svém povolání pečovali či pečují o kriticky nemocné všech věkových skupin. Nedílnou součástí léčebných opatření zde bývá umělé dýchání za pomoci přístroje. Takové opatření v naprosté většině nebývá nutné dlouho: dny, týdny, nanejvýše měsíce.

 

Ve své práci se však také setkáváme s nemocnými, kteří schopnost samostatně dýchat ztratili a jsou již na dechovou podporu odkázáni trvale. Nemoc se stala trvalým tělesným postižením. Jsme přesvědčeni, že i takto znevýhodnění mohou v rámci svých možností vést hodnotný život, nejlépe ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými. Jsme přesvědčeni, že tam kde to stav postiženého umožňuje a kde pro to existuje vhodné rodinné zázemí a sociální podmínky má být plně využito možností domácí umělé plicní ventilace. Několik desítek našich bývalých pacientů tuto možnost využívá.

 

Víme ale také, s jakými potížemi se musejí trvale vyrovnávat, stejně jako jejich blízcí, kteří oně pečují. Vytkli jsme si za cíl jejich úděl - seč to bude možné - ulehčit. Chceme, aby se těchto našich spoluobčanech vědělo - budeme klást důraz na osvětovou činnost. Protože jejich situaci známe a víme co je nejvíce trápí, chceme jejich zájmy zastupovat je u plátců, tak i poskytovatelů zdravotní péče. Věříme, že společným úsilím lze dosáhnout více, než když každý znevýhodněný bude čelit svému osudu osamocen. Nechceme zapomínat na nelehkou situaci jejich blízkých, kteří o ně doma pečují - i ti mají své potřeby.

 

Chceme zprostředkovat zaškolování, vzájemnou výměnu zkušeností a - bude-li to nutné - i po nezbytně nutnou dobu případný zástup. Nadšení by však samotné nestačilo - pro činnost občanského sdružení bude třeba i finančních prostředků a věříme, že nás veřejnost podpoří. Oslovíme ji a budeme žádat o podporu i pomoc. Máme upřímný zájem zapojit do našeho občanského sdružení jak postižené, tak i jejich rodinné příslušníky. Srdečně vás k členství v občanském sdružení Dech života zveme. Společně dokážeme více, než bude-li každý z nás sám.