Kterých pacientů se týká

Ve zkratce lze říci, že jsou to pacienti u kterých došlo k dechovému selhání a nejsou již dále schopní trvale dýchat bez přístroje. Dalším předpokladem je, že jejich zdravotní stav je stabilní, mají motivovanou rodinu a splňují všechny požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR k zařazení do programu Domácí umělá plicní ventilace.

V letech 2001 a 2002 proběhla v 16 evropských zemích dotazníková akce Eurovent survey 2002, která identifikovala více než 21 000 uživatelů DUPV. (http://www.ersj.org.uk/content/25/6/1025.full)

Organizátoři rozdělili pacienty, kteří jsou na DUPV do 3 skupin:

 

  • Neuromuscular: neuromuskulární onemocnění (svalové dystrofie, SMA, ALS), centrální hypoventilace, úrazy míchy, obrna bráničních nervů
  • Lung: chronická choroba bronchopulmonární, cystická fibrosa, plicní fibrosa, bronchiektazie, bronchopulmonární dysplazie
  • Thorax cage: abnormity hrudního koše, kyfoskolióza, hypoventilace při obezitě, stavy po plicní resekci.