Jak zaž­ádat o ventilátor

Od roku 2003 běží na Ministerstvu zdravotnictví ČR pilotní program Domácí umělá plicní ventilace. Vše podstatné o tomto programu se dočtete na:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/domaci-umela-plicni-ventilace_1617_3.html

Navrhovatelem tohoto způsobu péče je většinou zdravotnické zařízení, ve kterém je pacient hospitalizován. Velmi často je i poskytovatelem a garantem péče. Po splnění všech podmínek a zaslání žádosti na Odbor zdravotní péče MZ ČR se schází Komise pro realizaci DUPV, která návrh zhodnotí a v případě, že je vše v pořádku ,schválí. Následně je oslovena k realizaci DUPV FN Brno, která disponuje ventilátory zakoupenými z dotačních programů. Schválení žádosti ještě automaticky neznamená okamžité přidělení přístroje. Vzhledem omezenému množství ventilátorů a prostředků k jejich zakoupení, může trvat ještě nějaký čas než Vám technici nainstalují přístroj doma.