Jak připravit domácnost na příchod pacienta

 1. V zdravotnickém zařízení, které pacienta k DUPV indikuje (ARO,DIP) jsou vyškoleni rodinní 

  • příslušníci v ošetřovatelském procesu.
  • ošetřování tracheostomie
  • odsávání z dýchacích cest
  • ošetřování gastrostomie
  • příprava výživy do gastrostomie
  • polohování
  • rehabilitace jak kondiční, tak i dechová
  • péče o vyprazdňování, močovou cévku nebo epicystostomii
 2. Všichni , kteří se účastní na péči pacienta by měli být proškolení v řešení urgentních stavů, které mohou v průběhu péče o naše pacienty nastat, jsou proškoleni v provádění kardiopulmonální resuscitace. I tato školení by měla být zajištěna indikujícím zdravotním zařízením.

 3. Dále následuje proškolení v obsluze přístroje pro umělou plicní ventilaci, které provede servisnítechnik po dodání přístroje pro domácí umělou plicní ventilaci a náhradního zdroje elektrickéenergie.

 4. Agentury zajišťující domácí ošetřovatelskou péči , které nemají zkušenosti s péčí o naše pacienty by měly být také proškoleny. V současné době je toto proškolení zajišťováno indikujícím zdravotnickým zařízením. FN Brno bude v nejbližší době organizovat školení pro perzonál sesterských domácích zdravotních péčí, který bude v budoucnosti předpokladem pro udělení akreditace v domácí péči o pacienta na DUPV.

 5. V případě schválení DUPV ze strany pojišťovny , má její klient nárok na 3 hod. ošetřovatelské péče denně. Ve zvláštních případech lze požádat pojišťovnu o schválení signálního kóduvpaliativní péče (0639), což umožní rozšířit ošetřovatelkou péči na delší časový úsek (tento kód musí být schválen krajskou pobočkou Vaší zdravotní pojišťovny)

 6. Přístroje: součástí přístrojového vybavení je i odsávačka a ve vybraných případech i oxymetr. Tyto přístroje mohou být schváleny v rámci schvalovacích procesu na MZ ČR. Samozřejmě i zde je třeba provést řádné zaškolení.

 7. Polohovací postel: tuto zdravotnickou pomůcku je možno pořídit ze zdravotního pojištění- ordinuje ji Váš neurolog nebo specialista pro rehabilitaci. Předpokladem předpisu postele s elektrickým ovládáním je zachování takové hybnosti horních končetin pacienta, aby byl sám schopen s tímto ovládáním pracovat.

 8. Elektrická síť: stabilní dodávka elektrické energie je důležitým předpokladem pro provoz přístroje pro DUPV, ventilátor má záložní baterii a dále k němu dostanete záložní bateriový zdroj. V případě, že žijete v oblasti s nestabilní dodávkou energie, lze zakoupit dieselový agregát, který Vám zajistí energetický příkon v době výpadku .

 9. Obytná místnost: zde je třeba dbát na dostatek prostoru, postel by měla být přístupná z obou stran. V případě že máte k dispozici i kyslíkový koncentrátor, tento je třeba umístit v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, je nutné být i proškolen v obsluze tohoto přístroje. Pokoj pacienta je vhodné umístit v přízemí, aby byl dobře přístupný. Bezbarierový přístup je samozřejmě výhodou.

 10. Hlavním úkolem a smyslem celého tohoto projektu je začlenění Vašeho bližního do normálního života, včetně všech možných aktivit, který mu jeho zdravotní stav umožní.