Materiál a pomůcky

1.Materiál hrazený zdravotní pojišťovnou a rozesílaný FN Brno, která je provozovatelem DUPV :

 

 •   mechanický filtr (Hepa filtr)
 •   zvlhčovací filtr  (HME filtr)
 •   antibakteriální filtr
 •   ventilační okruhy
 •   vrapová kolínka
 •   vrapová spojka

   V případě, že se najde prostor v celkové maximální platbě (cca 15 000 Kč/3 měsíce) je možné dle

   individuální potřeby pacienta zaslat:

 •  nebulizační komůrky
 •  systémy pro uzavřené tracheální odsávání (např. Trach care), které lze využít k odsávání z
 •  tracheostomie místo odsávacích cévek
 •  hadice k odsávačce
 •  saturační čidla
 •  fonační chlopně k TSK
 •  termotrach ( umělý nos )

 

2. Materiál na poukaz

    Při předpisu tohoto materiálu je třeba vždy označit skupinu a kód z číselníku VZP. 

    Poukaz je poté předložen ke schválení reviznímu lékaři příslušné ZP.

 

   poukaz odsávací cévky.pdf

  

Tracheostomické kanyly : Tyto kanyly by měl správně předepisovat lékař ORL nebo plicní  ambulance. V číselníku VZP je najdete ve skupině 17.

V některých regionech předepisuje tracheostomickou kanylu a veškerý materiál,

který s ošetřováním tracheostomie souvisí (čtverce, kalouny a pod) lékař ARO po dohodě

s revizním lékařem krajské pobočky ZP. Některé tracheostomické kanyly nejsou

v číselníku VZP – zde je třeba do poukazu vyznačit kód 99 99999 (první 2 čísla označují skupinu) a poté je předložit ke schválení reviznímu lékaři ZP.

 

Odsávací cévky : Zde je limit 300 ks/2 měsíce, od sazebníku č. 966 VZP je uvedeno i

500 ks což je i tak zcela nedostačující a pokud je to možné,

lze je nahradit uzavřeným odsávacím systémem. Odsávací cévky může je předepsat praktik nebo pediatr, případně ORL nebo plicní specialista.

 

Skupina 17.

                          Kódy na 300 ks. :                                                                Kódy na 500 ks . : 

                         0130099 – velikost 6                                                          0169436 - velikost 6

                         0130100 – velikost 8                                                          0169437 - velikost 8 

                         0130101  - velikost 10                                                       0169438 - velikost 10

                         0130102 - velikost 12                                                        0169439 - velikost 12 

                         0130103  - velikost 14                                                       0169440 - velikost 14

                         0130104  - velikost 16                                                       0169441 - velikost 16  

                         0130105  - velikost 18                                                       0169442 - velikost 18


3. Materiál, který není v číselníku VZP, ale lze ho získat na poukaz.

   V tomto případě je třeba vyznačit skupinu 99 a kód 99999. Vše záleží na ochotě praktika materiál předepsat a revizního lékaře ho schválit.

 •    Metaline - krytí pod kanylu
 •    Krční úvazy na kanylu
 •    NaCl 0,9% 500 ml inf.
 •    Betadine či Peroxid
 •    Pinzety
 •    Rukavice sterilní i nesterilní
 •    PC sáčky a cévky
 •    PEG pomůcky
 •    Menalid kosmetika
 •    Inadine na dekubity
 •    Injekční stříkačky 20, 50 ml
 •    mulové čtverce
 •    sterilní čtverce, tampony

     Číselník VZP k nahlédnutí zde: pzt-968-p.pdf

   V tomto číselníku se zároveň můžete dočíst, jestli je materiál s doplatkem nebo bez něj.