Informace pro praktické lékaře

Vážené  kolegyně a kolegové,


Obracíme se na Vás jako zástupci občanského sdružení DUPV-Dech života, které si klade za cíl pomáhat pacientům na domácí umělé plicní ventilaci . Jeho členy jsou lékaři, sestřičky, pacienti  a  rodinní příslušníci, kteří se na tomto systému péče podílejí .

Projekt Domácí umělá plicní ventilace probíhá za  podpory Ministerstva zdravotnictví ČR od roku 2003 a v současné době je v domácí péči s ventilačním přístrojem 84 pacientů.

Umístění pacienta do domácí péče zlepšuje kvalitu jeho života  a umožňuje rodinám  podílet se velkou mírou na péči o své blízké. Kromě těchto pozitivních aspektů pro pacienta přináší  DUPV nemalé ekonomické úspory v systému zdravotního pojištění. Pokud  srovnáme náklady na péči o tyto pacienty na jednotkách DIP (dlouhodobé intenzivní péče) a náklady na DUPV, tak úspory ve prospěch DUPV představují okolo 1 700 000 Kč ročně.  V rámci celé ČR to představuje desítky milionů ročně.

Druhou stránkou tohoto způsobu  péče, je jeho nesmírná náročnost pro rodinné příslušníky a ošetřovatele, kteří musí 24 hodin denně zvládat veškeré ošetřovatelské úkony, na kterých se v nemocničním systému podílejí desítky profesionálů střídajících se ve směnách. Z naší dlouholeté zkušenosti  vyplývá, že aby tato péče byla dlouhodobě udržitelná, je třeba maximální podpory  ze strany indikujících zdravotních zařízení, praktických lékařů, pojišťoven, ošetřovatelských a sociálních služeb.

Vzhledem k tomu, že i odborná veřejnost stále není zcela informována o tomto programu ,chtěli bychom Vám prezentovat základní informace, které se dotýkají Vaší péče o naše společné klienty.

V rámci schvalovacího procesu na MZ ČR, kterého se účastní zdravotní pojišťovny je každému klientu na DUPV schválena i domácí ošetřovatelská péče v maximálním rozsahu 3x 1 hodina denně. Každý pacient má na tento rozsah péče nárok a ze strany zdravotních pojišťoven nebudou v žádném případě uplatňovány sankce za její čerpání. Nic tedy nebrání plnému čerpání kódu domácí ošetřovací péče (6317) 3x denně. Po schválení revizním lékařem je možné čerpat i signální kód paliativní péče (0639), který po dohodě s ZP umožňuje provádění domácí ošetřovatelské péče i ve větším rozsahu.
Materiál určený k DUPV je automaticky hrazen ZP a dodáván FN Brno, která je provozovatelem této péče. Jedná se především o filtry, ventilační okruhy, vrapovky, mechanické filtry . Ostatní materiál musí být předepsán na poukaz a schválen revizním lékařem pojišťovny. Podrobné informace naleznete v sekci materiál a pomůcky.
Jakékoliv dotazy z Vaší strany, které se týkají péče o pacienty na DUPV zašlete na e-mailovou adresu info@dechzivota.cz, rádi Vám je zodpovíme a poskytneme Vám asistenci specialisty na DUPV.

Naším společným cílem je pomoci ve velmi těžké situaci rodinám, které s vypětím všech sil tak náročnou péči zvládají. Myslíme si, že tento způsob zdravotní péče je nejenom v zájmu pacienta, ale přináší i širší celospolečenský prospěch.


Velmi děkujeme za spolupráci .